Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) is een kring die meebeslist en/of advies geeft over het schoolbeleid. De kring bestaat uit twee personeelsleden van de Blinkkring en twee gekozen ouders.
De MR heeft:
  • instemmingsrecht over beleid met betrekking tot het pedagogisch en didactisch klimaat;
  • instemmings- en/of adviesrecht over beleid met betrekking tot de organisatie;
  • adviesrecht over beleid met betrekking tot het personeel;
  • instemmings- en/of adviesrecht over beleid met betrekking tot financiën.
De leden van de MR zijn in schooljaar 2019-2020:
 
 Joost Prosman  ouder
 Ruth Werkhoven  ouder
 Floor Kwakernaak  team
Esther Boas  team


















Hieronder staan de notulen van de meest recente vergaderingen van de MR. 
Notulen 24 januari 2019
Notulen 28 maart 2019
Notulen 9 mei 2019
Notulen 19 juni 2019