Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Sociocratisch overleg

Op Blink vinden we het belangrijk om leerlingen, begeleiders en ouders actief te laten meedenken over wat er speelt op school. Er zijn verschillende kringen waarin zij zich kunnen laten horen. In onze kringwerkwijzers staan deze beschreven.

We overleggen op een sociocratische manier, waarbij alle kringleden een gelijkwaardige stem hebben. Hiervoor gebruiken we de consentmethode: onderwerpen worden in verschillende rondes besproken. Er wordt een besluit genomen als niemand een beargumenteerd bezwaar heeft.

Doordat niet de meeste stemmen (democratisch), maar álle stemmen gelden, ontstaat meer draagvlak voor besluiten.