Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Het dagrooster


08:30 – 08:45 inloop

08:45 – 09:15 dagstart in de eigen groep

09:15 – 10:15 taal, lezen en/of rekenen 

10:15 – 10:30 kleine pauze

10:30 – 12:00 taal, lezen en/of rekenen

12:00 – 12:30 lunchpauze

12:30 – 13:30 1e workshop ronde*

13:30 – 14:30 2e workshop ronde*

14:30 – 14:50 opruimen

14:50 – 15:00 dagafsluiting in de eigen groep

15:00 naar huis

* Afhankelijk van de inhoud van de workshops kan er in plaats van twee één langere workshopronde aangeboden worden.