Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

een veilig klimaat

Kinderen hebben een sociaal veilige omgeving nodig om hun potentieel te kunnen ontwikkelen.
Het aardig zijn voor jezelf, aardig zijn voor de ander en aardig zijn voor je omgeving staat centraal.
Op Blink hebben we duidelijke afspraken om de (fysieke) veiligheid van alle kinderen te waarborgen.

Op Blink is de bemiddelingskring het instrument om kinderen met elkaar in gesprek te laten gaan. De bemiddelingskring kan ingezet worden bij een frustratie of conflict dat niet opgelost wordt of vaker terugkomt, als je een afspraak zou willen veranderen of vindt dat afspraken niet nageleefd worden, als je iets ziet in een situatie met anderen waarvan jij denkt dat dat een ongewenste situatie is of als je je zorgen maakt of wilt voorkomen dat iets erger wordt.

De bemiddelingskring is een manier om kinderen met elkaar in gesprek te brengen. Kinderen luisteren naar elkaar en kunnen hun eigen visie op wat er gebeurd is vertellen. In verschillende rondes wordt de kern van de situatie vastgesteld en wordt gesproken over "Wat kan jij doen om deze situatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen".
Het doel van de bemiddelingskring is het creŽren van een school waar ruzies opgelost kunnen worden en waar niet gepest wordt.

aardig zijn voor jezelf
aardig zijn voor de ander
aardig zijn voor je omgeving