Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

een veilig klimaat

Kinderen hebben een sociaal veilige omgeving nodig om hun potentieel te kunnen ontwikkelen.
Het aardig zijn voor jezelf, aardig zijn voor de ander en aardig zijn voor je omgeving staat centraal.
Op Blink hebben we duidelijke afspraken om de (fysieke) veiligheid van alle kinderen te waarborgen.

De bemiddelingskring is een manier om kinderen met elkaar in gesprek te brengen. Kinderen luisteren naar elkaar en kunnen hun eigen visie op wat er gebeurd is vertellen. In verschillende rondes wordt de kern van de situatie vastgesteld en wordt gesproken over "Wat kan jij doen om deze situatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen".
Het doel van de bemiddelingskring is het creëren van een school waar ruzies opgelost kunnen worden en waar niet gepest wordt.

aardig zijn voor jezelf
aardig zijn voor de ander
aardig zijn voor je omgeving