Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Workshops

In het middagprogramma worden workshops aangeboden. Per periode is er een thema waar de workshops aan gekoppeld zijn. Zo komen alle leerlijnen rondom wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie aan bod.

Het workshoprooster

Voor een nieuwe periode mogen de kinderen kiezen voor de workshops. Ze geven dan per workshopronde een eerste en tweede keus aan. Daarna worden de workshoproosters gemaakt, deze komen bij de groepen en in de hal te hangen.
In de workshoprondes worden ook coachgesprekken ingepland door de begeleiders.