Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Workshops

In het middagprogramma worden workshops aangeboden. Per periode is er een thema waar de workshops aan gekoppeld zijn. Zo komen alle leerlijnen rondom wereldoriŽntatie en kunstzinnige oriŽntatie aan bod.

Het workshoprooster

Voor een nieuwe periode mogen de kinderen kiezen voor de workshops. Ze geven dan per workshopronde een eerste en tweede keus aan. Daarna worden de workshopsroosters gemaakt, deze komen bij de groepen en in de hal te hangen.
In de workshopsrondes worden ook coachgesprekken ingepland door de begeleiders.

Het paspoort

Aan de hand van de paspoort website kan een leerling het eigen portfolio opbouwen waarmee de leerlijnen inzichtelijk gemaakt worden. Zo is zichtbaar welke leerdoelen er zijn behaald met de gevolgde workshops.