Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Ouderbijdrage


De vrijwillige ouderbijdrage wordt op Blink besteed aan:
  • het aanstellen van meer leerkrachten waardoor de groepen kleiner blijven;
  • het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen;
  • het aanbieden van vernieuwende workshops.
Jaarlijks stellen we tijdens een ouderavond in mei het benodigde bedrag vast. Als ouder bepaal je zelf hoeveel je bij kan dragen, afhankelijk van je mogelijkheden. Alle ouders dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het opbrengen van het totale bedrag.

De Stichting Vrienden van Vernieuwend Onderwijs coördineert het innen van de oudergelden.