Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Ouderbijdrage


De vrijwillige ouderbijdrage wordt op Blink besteed aan het aantrekken van meer leerkrachten waardoor de groepen kleiner blijven, het kunnen aanbieden van extra workshops en overige activiteiten die de vernieuwing van het onderwijs ondersteunen.
Jaarlijks stelt het bestuur het benodigde bedrag vast. Als ouder bepaal je zelf hoeveel je bij kan dragen. Alle ouders dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het opbrengen van het totale bedrag. De Stichting Vrienden van Vernieuwend Onderwijs (www.vriendenvanvernieuwendonderwijs.nl) co÷rdineert het innen van de oudergelden. Meer informatie is opgenomen in de schoolgids.