Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Ouderkring

 
Samen met de ouders/opvoeders werkt Blink aan een boeiende leeromgeving waarin de kinderen zich optimaal in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Hierbij zijn de ouders de spil in de verbinding tussen de schoolpraktijk en thuis. We luisteren naar elkaar en informeren elkaar duidelijk en open.

De Ouderkring is een kring die structuur organiseert en bewaakt op het gebied van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Een lid van de ouderkring neemt deel aan de Blinkkring. Dit is de belangrijkste kring binnen Blink bestaande uit team, ouders en kinderen.

Er is een visie ten aanzien van die ouderbetrokkenheid opgesteld die rust op vier pijlers:
  • Meeleven
  • Meehelpen
  • Meedenken
  • Meebeslissen
Meer informatie is te vinden in onze schoolgids en kringwerkwijzers.