Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Werkwijze 

Competentie, relatie en autonomie zijn basisbehoeften van ieder kind. Deze staan dan ook centraal in ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Op Blink mag een kind zichzelf zijn. Wij begeleiden leerlingen in het ontdekken en verder ontwikkelen van hun eigen talenten. 

Kinderen komen het best tot leren als ze zich fijn voelen op school. Daarom besteden we veel aandacht aan het groepsproces. We leren met en van elkaar. In het ochtendprogramma besteden we aandacht aan de basisvaardigheden lezen, taal, schrijven en rekenen. In de middag is er ruimte voor workshops waarin wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en basisvaardigheden geïntegreerd aangeboden worden. Binnen de activiteiten is er ruimte voor initiatief van leerlingen en begeleiders.

We dagen leerlingen in coachgesprekken uit om mee te denken over hun leerproces. Op Blink werken we niet met de bekende 10-minutengesprekken. Gesprekken worden op initiatief van ouders, begeleiders en kinderen ingepland.

Dagrooster

08:30 - 08:45 inloop

08:45 - 09:15 dagstart in de eigen groep

09:15 - 10:15 taal, lezen en/of rekenen 

10:15 - 10:30 kleine pauze

10:30 - 12:00 taal, lezen en/of rekenen

12:00 - 12:30 lunchpauze

12:30 - 13:30 1e workshop ronde

13:30 - 14:30 2e workshop ronde

14:30 - 14:50 opruimen

14:50 - 15:00 dagafsluiting in de eigen groep

15:00 naar huis