Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

Missie en Visie

Blink
de school
waar met lef & liefde
creatief en vernieuwend gedacht wordt.

de school die uitgaat van vertrouwen in vrijheid in verbinding
waar gelijkwaardigheid van kinderen én volwassenen heerst
waar volwassenen veilige gesprekspartners zijn
waar passie is voor leren en compassie voor elkaar
waar oprechte aandacht is voor wie je bent, 
wat je nodig hebt en wat je creëert

de school met enthousiaste, authentieke leerkrachten
die deskundig en vanuit het hart onderwijs maken
in samenspraak met de kinderen
creatief, boeiend onderwijs
waarin talenten organisch kunnen groeien
vanuit de natuurlijke behoefte om te leren

Onderwijs in de 21e eeuw

Onze kernwaarden

Onze visie kenmerkt zich in de praktijk door aandacht voor de volgende kernwaarden: aandachtig, bekwaam, creatief, betrokken, compassievol, verantwoordelijk en avontuurlijk. Onze missie, visie en kernwaarden zijn uitgewerkt in deze mindmap.

Trinamiek

Blink maakt onderdeel uit van stichting Trinamiek. De kernthema's van Trinamiek zijn boeiend onderwijs, samen en pedagogisch tact. In het koersplan staan de kernwaarden en kernthema's uitgewerkt. Klik op onderstaande afbeelding voor de uitwerking van dit koersplan in een mindmap.