Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg

0345 - 523 698
info@blinkschool.nl

14 mei 2018

Tijdens deze ouderavond wordt de vrijwillige ouderbijdrage en de verdeling van begeleiders over de groepen besproken.